Оборудване на професионална кухня

Най-важната техника, която е необходими за оборудването на професионална кухня

Най-важната техника, която е необходима за оборудването на професионална кухня

  • от

Приготвянето, сервирането и отсервирането на храна в ресторант е формула в три стъпки. Техниката в професионалната кухня също може да се раздели на три големи категории – за съхранение на продуктите, за тяхното приготвяне и за изхвърляне на остатъци/миене на Виж повече…