Продължете към съдържанието

Системи за пречистване на въздуха

Добрата вентилация е важно условие, на което трябва да отговарят всички обществени обекти, били те ресторанти, барове или пекарни. Системите за пречистване на въздуха са тези, които осигуряват интензивен обмен на въздуха и поддържат комфортна температура за работа на персонала. Всяка система, дори и най-модерната е изградена около набор от филтри, които са подбрани така, че да противодействат навлизането на замърсители в контролирани точки в пространството. Особено важни са те в промишлеността, където има много замърсители на въздуха, като масло, дим, механични частици кухненски пари, които съдържат вещества, чието присъствие във въздуха е нежелателно. Индустриалните системи за пречистване на въздуха, за разлика от домашните системи и вентилация, са с много по-сложна структура, а техният състав се определя от етапа на проектиране и нуждите на съответния обект.

Аспирация, филтрация и вентилация

Прочистването на въздуха се състои в три основни етапа – аспирация, филтрация и вентилация.

Аспирацията се осъществява, с помощта на т. нар. смукателни чадъри и други елементи и конструкции, във вид на дифузьори, газопроводи или въздуховоди.. Аспирацията на емисии представлява  засмукване, изпускане на газово-въздушната среда от източника на замърсяване.

Филтрирането представлява директно почистване на въздуха, чрез улавяне, отделяне или химическа неутрализация на нежеланите частици.

Вентилацията, представлява движението на обработените въздушни маси във външния въздушен басейн, във вътрешната атмосфера на помещението, частично връщане или насочване на потока към следващ етап на по-фино пречистване.

Етапи на създаване на система за пречистване на въздуха

Кухните в ресторантите, пекарните и заведенията за бързо хранене работят в ежедневен непрекъснат режим. В помещенията се отделя голямо количество дим, сажди и различни миризми от приготвянето на храна. Без добра вентилационна система въздухът в тях бързо се замърсява, става задушен и тежък. Това от своя страна води до намаляване трудоспособността на персонала и повишава  рисковете от развитие на професионални заболявания. Освен това, тези миризми и пари се абсорбират и в готовите ястия, променяйки техния вкус и аромат. Ето защо изграждането на ефективна система за прочистването на въздуха е много важен етап, още преди отваряне на заведението. Важно условие при нея е захранващата част на вентилацията  да бъде по-мощна от изпускателната част. Но кои са важните стъпки, при създаването на такава система?

– Изготвяне на проект и  избор на аспиратори, въз основа на направените изчисления;

– Избор на компоненти на вентилационната мрежа – въздуховоди, звукоизолация, вентилационна камера и други;

– Професионален монтаж на системата и въвеждането ѝ в експлоатация;

– Поддръжка на вентилацията,  в съответствие с изискванията на SanPiN и пожарна безопасност.

Известно е, че оборудването за централна вентилация създава шум и вибрации по време на работа, поради което не трябва да се монтира в помещенията, предназначени за постоянно пребиваване на хора. Това означава, че системата трябва да бъде изградена зад окачен таван или в отделни помещения, специално предназначени за тази цел, каквито са вентилационните камери.

Какво представляват вентилационните камери

Вентилационните камери са помещения, предназначени за разполагане на вентилационно оборудване. За целта се избира стая с външна стена, която е в близост до вентилационните шахти на сградата, за да се осигури удобно всмукване и изпускане на въздух в околната среда. Такива помещения могат да бъдат разположени дори в сутерена или на покрива. В нормативните уредби, не е предвидена строга  класификация на вентилационните камери, но основните видове са:

– Захранващи вентилационни камери

– Изпускателни вентилационни камери

– Вентилационни камери на конструктивна основа  или такива на покрива.

Захранваща камера

Захранващата камера е отговорна за снабдяването на помещенията с необходимото количество чист въздух. Обикновено тя включва устройство за всмукване на въздух, механичен или маслен филтър за почистване на входящия поток, воден или електрически нагревател, метални въздуховоди и вентилатор, който осигурява обмена на въздух.

За да се намали нивото на вибрации и шум, металните кутии имат гъвкави вложки и шумопоглъщащи елементи, като въздушният поток може да се контролира от клапа. Всмукването на въздух се осъществява през отвор в стената, снабден с капаци, или през входящ въздуховод, изведен над покрива на сградата.

Изпускателна камера

В изпускателната вентилационна камера, централното оборудване е предвидено за изпускателните вентилационни системи. В тях е монтиран електрически вентилатор, свързан чрез гъвкав съединител към металната кутия на въздушния колектор. Отработените газове обикновено се насочват през дупка в празна външна стена или през канал към покрива на сграда. Производителността на вентилатора се контролира от клапа.